People

 • Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences

  Yongwei Dong, Minzi Feng, Mingyu Ge, Yue Huang, Hancheng Li,  Zhengheng Li, Fangjun Lu, Liming Song, Jianchao Sun, Yuanhao Wang,  Xing Wen, Bobing Wu,  Shaolin Xiong, Ming Xu, Juan Zhang, Laiyu Zhang, Shuangnan Zhang,Yongjie Zhang, Yi Zhao
  Address: Yuquan Rd. 19B, Shijingshan district, Beijing
  Phone: +86-10-88236415 
  Email:
   wubb@ihep.ac.cn

 • DPNC, University of Geneva, Geneva, Switzerland

  F. Cadoux, M. R. Kole, M. Pohl, X. Wu

  Email: martin.pohl@cern.ch

 • Paul Scherrer Institut, Villigen, Switzerland

  W. Hajdas, R. Marcinkowski, Hualin Xiao, Ping Zhang

  Email: Wojtek.Hajdas@psi.ch

 • ISDC Data center for Astrophysics, University of Geneva, Geneva, Switzerland

  N. Produit, T. Bernasconi

  Email: Nicolas.Produit@unige.ch

 • National Centre for Nuclear Research, Swierk, Poland

  T. Batsch, Karol Jedrzejczak, D. Rybka, J. Szabelski, A. Zwolinska

  Email:  js@zpk.u.lodz.pl

 

Previous or Inactive Members

 • IHEP:  Tianwei bao, Junying Chai, Jianjian He, Minnan Kong, Siwei Kong, Lu Li, Jiangtao Liu, Xin Liu, Haoli Shi, Ruijie Wang,Hanhui Xu, Li Zhang, Xiaofeng Zhang
 • PSI:      I. Britvitch
 • ISDC:   I. Cernuda, N. Gauvin
 • DPNC: S. Orsi, C. Leluc, D. Rapin
 • NCBJ: A. Rutczynska

Comments are closed.